Ons blog

Normbedragen IND 2024

Normbedragen IND 2024 Normbedragen IND 2024 Kennismigranten en Europese blauwe kaart De inkomenseis betreft alleen het in geld uitbetaalde loon dat in het contract staat. Vakantiegeld telt niet mee voor de inkomenseis. Een kennismigrant kan natuurlijk nog wel...

Lees meer

Normbedragen IND 2023

Normbedragen IND 2023 Normbedragen IND 2023Kennismigranten en Europese blauwe kaartDe inkomenseis betreft alleen het in geld uitbetaalde loon dat in het contract staat. Vakantiegeld telt niet mee voor de inkomenseis. Een kennismigrant kan natuurlijk nog wel...

Lees meer

Normbedragen IND 2022

Normbedragen IND 2022Highly skilled migrants and European Blue Card The income requirement only involves the wage amount that is set out in the contract expressed in money. Holiday allowance does not count towards the income requirement. A highly skilled migrant can...

Lees meer

Normbedragen IND 2021

Normbedragen IND 2021 Highly skilled migrants and European Blue Card The income requirement only involves the wage amount that is set out in the contract expressed in money. Holiday allowance does not count towards the income requirement. A highly skilled migrant can...

Lees meer

Normbedragen IND 2020

Normbedragen IND 2020 Highly skilled migrants and European Blue Card The income requirement only involves the wage amount that is set out in the contract expressed in money. Holiday allowance does not count towards the income requirement. A highly skilled migrant can...

Lees meer

Normbedragen IND 2019

Normbedragen IND 2019 Highly skilled migrants and European Blue Card The income requirement only involves the wage amount that is set out in the contract expressed in money. Holiday allowance does not count towards the income requirement. A highly skilled migrant can...

Lees meer

Normbedragen IND 2018

Normbedragen IND 2018 Highly skilled migrants and European Blue Card The income requirement only involves the wage amount that is set out in the contract expressed in money. Holiday allowance does not count towards the income requirement. A highly skilled migrant can...

Lees meer

Normbedragen IND 2017

Normbedragen IND 2017 Per 1 januari nieuwe inkomenseisen: ​De normbedragen in het kader van Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli door de Minister van SZW herzien en gepubliceerd in de Staatscourant. De normbedragen...

Lees meer

Inburgeringsexamen in het buitenland.

Inburgeringsexamen in het buitenland Het Hof van Justitie EU heeft zich uitgesproken over het inburgeringsexamen in het buitenland. De uitoefening van het recht op gezinshereniging mag niet onmogelijk of uiterst moeilijk worden gemaakt. Wilt u het integrale...

Lees meer

Grensoverschrijdend werken en notificatieplicht

Grensoverschrijdend werken en notificatieplicht Bij grensoverschrijdende dienstverlening gelden speciale regels. Heeft een dienstverlener, uit de EER, werknemers uit een land waarvoor geen vrij verkeer van werknemers geldt? Dan hoeft de dienstverlener geen...

Lees meer

Dutch Citizenship?

Dutch citizenshipThere are two ways to obtain Dutch citizenship:  The option procedure or the Naturalisation procedure. The option procedure is quick. * You do need a valid residence document. * You have lived in the Netherlands or a Dutch territory for the majority...

Lees meer

Verblijfsgat

VerblijfsgatMet enige regelmaat word ik gebeld door Werkgevers, Kennismigranten, Studenten of Hoogopgeleiden. Paniek in de tent. Er is opeens sprake van een verblijfsgat. Wat is een verblijfsgat? Het niet tijdig aanvragen van een verlenging kan een zogenaamd...

Lees meer

International Move of a Goldfish

International move of a Goldfish 25 Years ago I relocated  a very nice family from the US. They had a dog, a cat and a goldfish. The pets were joining the family after their move to the Netherlands. The dog and the cat were easy, although the costs were high. The pet...

Lees meer

Erkend Referent

Erkend referent Onlangs werd ik benaderd door een Kennismigrant. Hij was van baan veranderd.  Zijn nieuwe werkgever bleek echter nog niet aangesloten te zijn bij de Kennismigranten module als “Erkend referent’. Gelukkig was de IND zo vriendelijk geweest hem een...

Lees meer

Dutch Driving Licence

Dutch Driving License A while ago I got a call from a stressed Expat. He had been stopped by the police and they had taken his car. Why? He was a resident and had not changed his Foreign Driving License into a Dutch one. His employer was unaware of this obligation and...

Lees meer