-U bent Werkgever

Relocation

Erkend referent

Wij zijn zeer ervaren in het aanvragen van het erkend referentschap voor bedrijven die toegelaten willen worden tot de Kennismigranten module (Highly skilled migrants). Wij hebben een goede relatie opgebouwd met de IND (Integratie en Naturalisatiedienst) en andere overheden zodat we directe contacten hebben waardoor we zaken snel voor u in behandeling kunnen nemen en kunnen afhandelen. Wij kunnen uiteraard ook alle andere statussen voor uw medewerkers en hun gezin aanvragen.

Tijdens het verblijf in Nederland

Wij halen de expat op in de aankomsthal van Schiphol en begeleiden hem/haar naar de door u gewenste locatie.
Samen met de expat halen we de dag na aankomst zijn/haar verblijfsdocument op bij de vooraf afgesproken IND-locatie zodat de vervolgprocessen nog op diezelfde dag kunnen plaatsvinden. Wij controleren na uitreiking direct de juistheid van het document zodat bij eventuele onjuistheden de IND direct aansprakelijk kan worden gesteld voor herstel.
Wij begeleiden de expat tijdens de gemeentelijke registratie op het expatcentre en/of aan het gemeenteloket. Tegelijkertijd worden alle aktes geregistreerd. Het BSN-nummer wordt aangevraagd en veel gevallen direct verkregen. Met dit BSN-nummer kan de expat vervolgens in uw personeelsregistratiessyteem worden opgenomen. Het nummer is tevens van belang voor de aanvraag van de 30%-regeling die via Van Lienden kan worden aangevraagd.

Deze regeling levert voor zowel de expat als de werkgever een belastingvoordeel op.
Wij begeleiden de expat bij het bezoek aan de bank en openen van een bankrekening. Wij houden er hierbij rekening mee dat de meeste expats de voorkeur geven aan een Engelstalige website voor het regelen van hun bankzaken. Wij geven vooraf uitleg over de diverse mogelijkheden van bankieren in Nederland, internetbankieren, pinnen en de chipknip.
Uw medewerker kan uiteraard deelnemen aan uw collectieve ziektekostenverzekering of besluiten om zich elders te verzekeren. In dat geval kunnen wij hem/haar adviseren en assisteren bij het afsluiten van een geschikte zorgverzekering. Wij benadrukken in alle gevallen dat deze verzekering verplicht is in Nederland.
De 30 procent regeling is een fiscaal voordelige regeling voor werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland zijn gekomen om hier te komen werken, de zogenaamde ingekomen werknemers, Wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan en de regeling in een beschikking door de belastingdienst is toegekend, mag de werkgever aan de werknemer een belastingvrije vergoeding toekennen van 30% van het loon. Ook de werkgeverslasten dalen. Deze belastingvrije vergoeding is ter compensatie van de extra territoriale kosten waarmee de ingekomen werknemer wordt geconfronteerd in verband met de werkzaamheden in Nederland.

Van Lienden Relocation kan u begeleiden tijdens de hele aanvraag procedure. Wij hebben al 25 jaar ervaring met betrekking tot de aanvraag en de regelgeving omtrent de 30% regeling. In de afgelopen jaren hebben we reeds duizenden aanvragen ingediend met een zeer hoog succes gehalte.
Indien u niet beschikt over bedrijfshuisvesting kunnen wij uw medewerker adviseren en begeleiden bij het vinden van geschikte woonruimte die voldoet aan de wensen van de expat. Wij informeren de expat vooraf over de manieren waarop zij een woning kunnen vinden, zoals via het bezoeken van specifieke websites, het definiëren van realistische woonwensen. Wij geven uitleg over de manier van wonen in Nederland en over de vele mogelijkheden van mobiliteit – we regelen zelfs fietscursussen. Indien gewenst verzorgen wij een programma waarbij de geselecteerde woningen samen worden bekeken zodat in minimale tijd een geschikte woning wordt gevonden waar de expat zich thuis voelt.

Wij verzorgen desgewenst de contractcontrole en begeleiden de expat bij inschrijving op het nieuwe adres.
Wij coördineren in samenspraak met de expat en de werkgever een geschikte afleverdatum voor de verhuisboedel. Bij eventuele schade bemiddelen we bij herstel en/of vergoeding van de goederen.
Voorafgaand aan de komst van de expat wordt deze geïnformeerd over mogelijkheden voor scholing van zijn/haar kinderen. Hierbij houden we rekening met kosten, reistijd, leeftijd en taalachtergrond. Na aankomst worden diverse scholen bezocht zodat er een goede keuze kan worden gemaakt voor passend onderwijs.
Bij huisvesting verzorgen wij de aanmelding bij diverse energiebedrijven.
Na het invoeren van de auto regelen wij een afspraak op een keuringscentrum van de RDW. Na goedkeuring begeleiden we de aanvraag van het nieuwe Nederlandse kenteken. Bovendien regelen we in samenspraak de autoverzekering en aanmelding wegenbelasting.
Wij verstrekken op verzoek een Engelstalig naslagwerk inzake de Nederlandse verkeersregels. Ervaring leert dat, met name in de beginfase, expats grote behoefte hebben aan informatie over de juiste snelheden, parkeerregels en vertalingen van verkeersborden. Hierdoor voelen zij zich sneller thuis in het verkeer en worden diverse verkeersovertredingen voorkomen.
Wij informeren uw medewerker over het uitgebreide netwerk van het Nederlandse openbaar vervoer, de ov-chipkaart, de ov-fiets, de ns-taxi, handige websites en apps. Dit vergroot de mobiliteit en flexibiliteit van de expat.
Uw medewerker mag slechts beperkte tijd rondrijden met zijn/haar buitenlandse rijbewijs. Indien nodig verzorgen wij de procedure omwisseling naar Nederlands rijbewijs. In alle gevallen informeren wij u over de termijn waarmee uw medewerker kan rondrijden met zijn oorspronkelijke rijbewijs zodat u tijdig kunt starten met de omwisselingsprocedure. Wij houden hierbij rekening met de logistiek van de voor u belangrijke werkprocessen.
Nederland fietsland. Met name in de randstad heeft een fiets een toegevoegde waarde voor de mobiliteit van de expat. Bovendien draagt het bij aan het ‘Nederland-gevoel’. Wij helpen bij de aankoop van een fiets en verzorgen desgewenst fietscursussen op maat.

Ook de fietsende expat heeft behoefte aan een overzicht van de Nederlandse verkeersregels. Op verzoek van de werkgever leveren wij een Engelstalig naslagwerk.
Van Lienden verzorgt Nederlandse les op alle niveau’s.

Voor uitgebreide informatie ga naar Taaltrainingen.
Tijdens de relocatie krijgt de medewerker informatie over:

  • - Winkeltijden
  • - Museumkaarten
  • - Handige apps
  • - Verschillende supermarkten
  • - Sportmogelijkheden
  • - Bibliotheek
  • - Uitgaansmogelijkheden
  • - Kranten
  • - Enz.

Voor aankomst in Nederland

Wij adviseren u inzake aan te vragen documenten, legalisatie en beëdigde vertalingen.
Van Lienden adviseert u en uw medewerker inzake een realistische aankomst- en startdatum. Wij houden hierbij rekening met voldoende tijd voor onder meer de verhuizing, de processen aangaande de IND en de tijd die nodig is voor het verkrijgen van het eventuele visum bij de ambassade. Zo kunnen alle partijen zich tijdig en adequaat voorbereiden op de toekomst. Begeleiding in dit proces is onze expertise
Wij regelen de verhuizing van a tot z. Samen met u beoordelen wij de verhuisoffertes zodat u zelf een weloverwogen keuze kunt maken. Wij kijken met u mee naar de prijs-kwaliteitsverhouding. Wij hebben ruime ervaring met het ‘verhuizen’ van huisdieren, importeren van auto’s en het verhuizen van bijzondere objecten zoals kunst, piano’s enzovoorts.
Indien u niet beschikt over bedrijfshuisvesting kunnen wij uw medewerker adviseren en begeleiden bij het vinden van geschikte woonruimte die voldoet aan de wensen van de expat. Wij informeren de expat vooraf over de manieren waarop zij een woning kunnen vinden, zoals via het bezoeken van specifieke websites, het definiëren van realistische woonwensen. Wij geven uitleg over de manier van wonen in Nederland en over de vele mogelijkheden van mobiliteit – we regelen zelfs fietscursussen. Indien gewenst verzorgen wij een programma waarbij de geselecteerde woningen samen worden bekeken zodat in minimale tijd een geschikte woning wordt gevonden waar de expat zich thuis voelt.
In samenwerking met de verhuizer regelen wij een vrijstelling voor alle verhuisgoederen zodat uw expat geen importbelasting hoeft te betalen over die zaken die al geruime tijd onderdeel uitmaken van zijn/haar huishouding.
Beschikt uw expat over een eigen auto die hij/zij mee wil nemen naar Nederland dan verzorgen wij de volledige procedure voor het verkrijgen van een Nederlands kenteken.

Bij vertrek uit Nederland

Ook wanneer het dienstverband afloopt kan Van Lienden u weer van dienst zijn bij het vertrek van uw werknemer. Wij verlenen assistentie bij het voorbereiden van het vertrek en de verhuizing. Op deze wijze kan de expat zo lang mogelijk doorwerken en is een gestroomlijnd vertrek geregeld.
Bij vertrek moeten ook allerlei formaliteiten worden afgehandeld. Van Lienden kan bij het doorlopen van de verschillende procedures helpen. Wij zorgen ervoor dat uw werknemer formeel wordt afgemeld bij de IND en dat het verblijfsdocument aan de IND wordt geretourneerd. In overleg worden overheden geïnformeerd en diensten geannuleerd.
Het is belangrijk om de werknemer op de juiste wijze af te melden bij de IND. Bij de kennismigranten regeling bent u immers verantwoordelijk voor de employee en bent u gebonden aan de regels van het convenant dat u heeft afgesloten als werkgever met de IND. Wij adviseren u hier desgewenst in de te volgen stappen.
Wij hebben een speciale service waarbij uw werknemer en familieleden worden begeleid naar Schiphol. Wij helpen bij het inchecken op Schiphol en nemen bij de douane de verblijfsdocumenten in ontvangst.
0 Wij vragen verhuisoffertes aan en kunnen desgewenst op de verhuisdag aanwezig zijn bij het inpakken leeg opleveren van de woning. Tevens kunnen wij een schoonmaakploeg regelen zodat de woning schoon wordt opgeleverd zodat uw werknemer met een gerust hart kan vertrekken. Wij regelen in dat geval ook de afmelding bij de energieleveranciers, geven meterstanden door en zorgen voor eindafrekeningen.