Nederlandse Taaltrainingen

Taaltrainingen

NT2 Beginners (intensief)

Speciaal voor personen die binnen korte tijd de basis van het Nederlands onder de knie willen krijgen, organiseert Van Lienden Taaltrainingen een zeer intensieve taaltraining Nederlands voor beginners.

Door de combinatie van dagelijkse lessen en zelfstudie zult u in zeer korte tijd in staat zijn op eenvoudige wijze te communiceren met Nederlanders.

Omdat u vooral behoefte heeft aan Nederlands voor dagelijks gebruik, zal de docent veel aandacht besteden aan praktijkgerichte situaties zoals het voorstellen aan Nederlandssprekenden, een telefoongesprek voeren in het Nederlands, boodschappen doen, enzovoorts. U leert vooral om eenvoudig Nederlands te spreken en om  instructies en teksten te begrijpen. Daarnaast zal de docent ook  aandacht besteden aan luisteren, lezen en schrijven.

Na de training beschikt u over een actieve woordenkennis die u dagelijks van pas komt. Ook kunt u de basisregels van de Nederlandse grammatica toepassen.

Beginners

Voor beginners adviseren wij een cursusduur van in eerste instantie 60 lesuren. Standaard bieden wij 20 wekelijkse lessen van 3 uur aan. Indien gewenst kunt u met ons overleggen over een andere lesduur, een andere lesfrequentie en een andere cursusduur. Zeer korte intensieve cursussen, bestaande uit een bepaald aantal dagdelen binnen enkele weken, zijn uiteraard ook mogelijk.

Uw voordeel

U kunt bij elke training een bepaalde les doorschuiven naar een later tijdstip, indien een lesafspraak u onverhoopt niet goed uitkomt. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij een plotseling optredende werkdruk, zakenreizen en vakanties.

Onze trainingsmethode is zeer praktijkgericht: zo kunt u ook eventueel zelf lesmateriaal inbrengen tijdens de lessen, in de vorm van bijvoorbeeld bedrijfsbrochures, e-mails of rapportages.

In company

In company trainingen vinden plaats bij het bedrijf waar de cursist werkt. Het voordeel is dat er geen reistijd verloren gaat. De lestijden kunnen op de werktijden van de cursist (-en) worden afgestemd. Er zijn verschillen vormen van in company trainingen mogelijk: één op één, in een groep of een intensieve cursus. In overleg met het bedrijf en de cursist stellen wij vooraf de leerdoelen, het lesprogramma en de trainingsduur vast.

Tijdens een intakegesprek stellen we vast welke vaardigheden verbeterd moeten worden. Wil de cursist bijvoorbeeld een vreemde taal beter verstaan, de taal juist beter spreken of gaat het de cursist er om zakelijke correspondentie te verbeteren? En in welke branche is de cursist werkzaam? Zodra we weten wat het doel van de cursus is, stemmen we de inhoud en de structuur van de cursus daar op af.

Taaltrainingen

Nederlands als tweede taal op de werkvloer

Bent u actief in een specifieke branche ? Zoals de agragrische of de zorgsector? Heeft u werknemers in dienst voor wie  Nederlands niet de  moedertaal is? Kies dan voor een cursus Nederlands als tweede taal op de werkvloer.

Om de lessen zo goed mogelijk af te stemmen op de praktijksituatie, vinden we het belangrijk dat docent en de manager van de afdeling regelmatig contact met elkaar hebben. Daardoor krijgt de docent een beter inzicht in werksituaties die voor de werknemers belangrijk zijn, en de manager blijft zo goed op de hoogte van de vorderingen van de deelnemers.