Praktische Informatie

Immigratie en belastingzaken

De Nederlandse Belastingdienst beschouwt u vanaf het moment dat u in Nederland woont als binnenlandse belastingplichtige.

Kennismigranten

Om kennismigranten in dienst te kunnen nemen, is erkenning als referent verplicht. Zonder erkenning kan uw organisatie geen referent zijn voor een kennismigrant.

Burgerservice nummer/ BSN nummer

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die iets te maken heeft met de Nederlandse overheid. Met het burgerservicenummer wil de Nederlandse overheid de service aan u verbeteren, fraude bestrijden en uw privacy beter beschermen. Het nummer is nodig voor de salarisadministratie, de ziektekostenverzekering en voor talloze andere momenten waarop er contact nodig is met de Nederlandse overheid. Van Lienden regelt voor net aangekomen expats zo snel mogelijk het BSN nummer.

Voorwaarden 30%-regeling

De 30%-regeling geldt voor u als u buiten Nederland bent geworven of vanuit een ander land dan Nederland bent uitgezonden om in Nederland te werken. Om van de 30%-regeling gebruik te kunnen maken, gelden vanaf 1 januari 2012 onder meer de volgende voorwaarden:

 

Normbedragen Kennismigranten 2023

Kennismigrant 30 jaar of ouder:
€ 5.008 ex. vakantiegeld
Kennismigrant jonger dan 30 jaar:
€ 3.672 ex. vakantiegeld
Kennismigrant na zoekjaar afgestudeerde/hoogopgeleide:
€ 2.631 ex. vakantiegeld
Houders Europese blauwe kaart:
€ 5.867 ex. vakantiegeld

Verblijfsgat

Voor een bepaalde groep mensen met een verblijfsgat is er goed nieuws. Ondanks een verblijfsgat gaan de jaren die je al hebt opgespaard niet verloren als je gedurende dat verblijfsgat een formeel beperkt verblijfsrecht in Nederland had. Bijvoorbeeld als je nog wacht op de beslissing op een aanvraag. Stel dat de oude verblijfsvergunning is afgelopen, maar je wacht nog op een beslissing op de aanvraag om verlenging of op een beslissing op een bezwaarschrift dan mag je deze beslissing in Nederland afwachten . In dat geval tellen de jaren vóór het verblijfsgat wel mee voor de vijf jaar, en hoef je dus niet opnieuw te beginnen met tellen. Hulp nodig bij een verblijfsgat?