Grensoverschrijdend werken en notificatieplicht 

Bij grensoverschrijdende dienstverlening gelden speciale regels. Heeft een dienstverlener, uit de EER, werknemers uit een land waarvoor geen vrij verkeer van werknemers geldt? Dan hoeft de dienstverlener geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Voorwaarde is dat de werknemer toestemming heeft om te werken in het thuisland van de dienstverlener. Een voorbeeld is een Italiaans bedrijf met werknemers uit de Oekraïne. De werknemers hebben toestemming om in Italië in loondienst te werken.

Bij dit soort grensoverschrijdende dienstverlening geldt een zogenoemde ‘notificatieplicht’. De buitenlandse dienstverlener moet vooraf informatie geven aan het UWV over:

  • het bedrijf;
  • de aard van de dienst(en);
  • de identiteit van de werknemers.

Let wel: het UWV doet geen toetsing in dit geval. Dat doet de arbeidsinspectie, indien u controle krijgt. Het is dus wel zaak om de notificatie correct in te dienen en alle documenten paraat te hebben.

Let ook op eventuele ketenaansprakelijkheid. U bent als opdrachtgever verantwoordelijk voor de tewerkgestelde vreemdelingen. Het is dus zeer belangrijk dat u alle inhuur goed documenteert.