Verblijfsgat

Met enige regelmaat word ik gebeld door Werkgevers, Kennismigranten, Studenten of Hoogopgeleiden. Paniek in de tent. Er is opeens sprake van een verblijfsgat.

Wat is een verblijfsgat? Het niet tijdig aanvragen van een verlenging kan een zogenaamd ‘verblijfsgat’ tot gevolg hebben. Dit betekent dat de geldigheidsdata van de verschillende verblijfsvergunningen niet op elkaar aansluiten. Meestal is deze kwestie veroorzaakt door het niet tijdig aanvragen van een verlenging van het verblijf. De IND adviseert om 12 weken voor de expiratie datum een verlengingsprocedure te starten. Dat betekent dus dat de werkgever op dat moment moet beslissen of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd.

Ook bij studenten of hoogopgeleiden die besluiten gebruik te maken van een zoekjaar is het tijdig aanvragen van een zoekjaar document van belang. De IND geeft de mogelijkheid voorafgaande aan het afstuderen of promoveren de aanvraag al in gang te zetten. Men moet dan wel de formulieren die nodig zijn om aan te tonen dat men op een bepaalde datum de studie gaat beëindigen meezenden als bewijs.

Bij studenten en hoogopgeleiden (N.B. bij hoogopgeleiden is een TWV nodig om te werken in het zoekjaar!) die na het zoekjaar als kennismigrant in dienst worden genomen, is ook het ook van belang om tijdig te beslissen of deze medewerkers, die in feite op proef zijn aangenomen, een vervolgcontract krijgen als kennismigrant. Als de aanvraag niet tijdig wordt beslist (namelijk voordat het zoekjaar is afgelopen) is de medewerker tijdelijk uit dienst omdat een zoekjaar niet verlengbaar is en men dus in de tussenperiode de beslissing moet afwachten. Het verdient de voorkeur om binnen het zoekjaar al een aanvraag voor kennismigrant in te dienen. In dat geval voorkomt U bovenstaand dilemma. Bovendien blijft het lage looncriterium van toepassing. Een verblijfsgat is voor betrokkene niet wenselijk. Na 5 jaar ononderbroken rechtmatig verblijf kan betrokkene opteren voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

Voor meer vragen kunt u ons natuurlijk altijd even bellen of mailen.