Inburgeringsexamen in het buitenland

Het Hof van Justitie EU heeft zich uitgesproken over het inburgeringsexamen in het buitenland. De uitoefening van het recht op gezinshereniging mag niet onmogelijk of uiterst moeilijk worden gemaakt. Wilt u het integrale persbericht lezen? http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-07/cp150078nl.pdf

Het hof is kritisch over de kosten van het examen en vindt ook dat  de bijzondere individuele omstandigheden (zoals leeftijd, opleidingsniveau, financiële situatie of gezondheidstoestand)  tot ontheffing van de inburgeringsplicht zouden moeten kunnen leiden. Volgens het hof zijn de inschrijvingskosten zo hoog dat ze gezinshereniging moeilijk of onmogelijk maken. Daarbij komen ook nog de kosten die de gezinsleden van de gezinshereniger moeten maken om zich naar de dichtstbijzijnde vestiging van de Nederlandse vertegenwoordiging te begeven om dat examen af te leggen.

Blijft het feit dat uw buitenlandse partner het examen moet afleggen voordat hij/zij een visum zal krijgen in het kader van gezinshereniging. In dat kader zal het dus nodig zijn dat uw gezinslid zich goed voorbereidt op dit inburgeringsexamen. Dat kan door bijvoorbeeld met een visum kort verblijf naar Nederland te komen en dan hier een cursus  te gaan volgen.  Als dat niet mogelijk is, is het volgen van NT2 lessen via Skype een optie.

In beide gevallen helpen we u graag. Wilt u meer informatie? Neem dan even contact met ons op. contact