Normbedragen IND 2023

Normbedragen IND 2023

Kennismigranten en Europese blauwe kaart

De inkomenseis betreft alleen het in geld uitbetaalde loon dat in het contract staat. Vakantiegeld telt niet mee voor de inkomenseis. Een kennismigrant kan natuurlijk nog wel vakantiegeld krijgen.

Kennismigrant 30 jaar of ouder

  • € 5.008 bruto per maand

Kennismigrant jonger dan 30 jaar

  • € 3.672 bruto per maand

Kennismigranten na een zoekjaar hoogopgeleiden die afgestudeerd zijn, een promotietraject hebben afgerond of wetenschappelijk onderzoek hebben gedaan *

  • € 2.631 bruto per maand

Europese blauwe kaart (EU Blue Card)

  • € 5.867 bruto per maand

* het lagere bedrag voor kennismigrant geldt voor jou als je voldoet aan de voorwaarden voor het verlenen van een verblijfsvergunning ‘werk zoeken na studie, promotie of onderzoek’. Dit betekent dat het lagere bedrag niet meer geldt als u een verblijfsvergunning heeft gehad om werk te zoeken en u niet direct na het zoekjaar een verblijfsvergunning kennismigrant heeft aangevraagd.