Normbedragen IND 2021

Normbedragen IND 2021 Contact us Highly skilled migrants and European Blue Card The income requirement only involves the wage amount that is set out in the contract expressed in money. Holiday allowance does not count towards the income requirement. A highly skilled...

Normbedragen IND 2020

Normbedragen IND 2020 Contact us Highly skilled migrants and European Blue Card The income requirement only involves the wage amount that is set out in the contract expressed in money. Holiday allowance does not count towards the income requirement. A highly skilled...

Normbedragen IND 2019

Normbedragen IND 2019 Contact us Highly skilled migrants and European Blue Card The income requirement only involves the wage amount that is set out in the contract expressed in money. Holiday allowance does not count towards the income requirement. A highly skilled...

Normbedragen IND 2018

Normbedragen IND 2018 Contact us Highly skilled migrants and European Blue Card The income requirement only involves the wage amount that is set out in the contract expressed in money. Holiday allowance does not count towards the income requirement. A highly skilled...

Normbedragen IND 2017

Normbedragen IND 2017 Contact us Per 1 januari nieuwe inkomenseisen: ​De normbedragen in het kader van Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli door de Minister van SZW herzien en gepubliceerd in de Staatscourant. De...

Inburgeringsexamen in het buitenland.

Inburgeringsexamen in het buitenland Contact us Het Hof van Justitie EU heeft zich uitgesproken over het inburgeringsexamen in het buitenland. De uitoefening van het recht op gezinshereniging mag niet onmogelijk of uiterst moeilijk worden gemaakt. Wilt u het integrale...