Grensoverschrijdend werken en notificatieplicht

Grensoverschrijdend werken en notificatieplicht  Contact us Bij grensoverschrijdende dienstverlening gelden speciale regels. Heeft een dienstverlener, uit de EER, werknemers uit een land waarvoor geen vrij verkeer van werknemers geldt? Dan hoeft de dienstverlener geen...

Dutch Citizenship?

Dutch citizenship Contact us There are two ways to obtain Dutch citizenship:  The option procedure or the Naturalisation procedure. The option procedure is quick. * You do need a valid residence document. * You have lived in the Netherlands or a Dutch territory for...

Gap in Residence

Verblijfsgat Contact us Met enige regelmaat word ik gebeld door Werkgevers, Kennismigranten, Studenten of Hoogopgeleiden. Paniek in de tent. Er is opeens sprake van een verblijfsgat. Wat is een verblijfsgat? Het niet tijdig aanvragen van een verlenging kan een...

International Move of a Goldfish

International move of a Goldfish  Contact us 25 Years ago I relocated  a very nice family from the US. They had a dog, a cat and a goldfish. The pets were joining the family after their move to the Netherlands. The dog and the cat were easy, although the costs were...

Erkend Referent

Erkend referent Contact us Onlangs werd ik benaderd door een Kennismigrant. Hij was van baan veranderd.  Zijn nieuwe werkgever bleek echter nog niet aangesloten te zijn bij de Kennismigranten module als “Erkend referent’. Gelukkig was de IND zo vriendelijk geweest hem...

Dutch Driving Licence

Dutch Driving License Contact us A while ago I got a call from a stressed Expat. He had been stopped by the police and they had taken his car. Why? He was a resident and had not changed his Foreign Driving License into a Dutch one. His employer was unaware of this...